ΛΙΑΓΚΟΥΡΗΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ

ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΤΙΚΟΣ ΙΑΤΡΟΣΟΔΟΣ: ΒΟΥΛΓΑΡΗ 57
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 54248
ΔΗΜΟΣ: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΝΟΜΟΣ: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2310316710