ΚΟΥΤΣΟΝΙΚΟΛΑΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΠΑΙΔΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣΟΔΟΣ: ΠΛ. ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΟΥ 17
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 54621
ΔΗΜΟΣ: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΝΟΜΟΣ: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2310286293