ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ  ΚΩΣΤΑΣ

ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΣ ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΟΣΟΔΟΣ: ΚΟΡΙΝΘΟΥ 220
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 21220
ΔΗΜΟΣ: ΠΑΤΡΑ
ΝΟΜΟΣ: ΑΧΑΪΑΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2610221291