ΔΡΟΥΓΚΑΣ  ΒΑΣΙΛΗΣ

ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣΟΔΟΣ: ΜΙΡΜΥΔΟΝΩΝ 6
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 43100
ΔΗΜΟΣ: ΚΑΡΔΙΤΣΑ
ΝΟΜΟΣ: ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2441022059