ΖΑΜΠΕΤΑΚΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣΟΔΟΣ: ΘΕΡΙΣΣΟΥ 110
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 71304
ΔΗΜΟΣ: ΘΕΡΙΣΣΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗ
ΝΟΜΟΣ: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2810371320