ΠΕΡΕΡΑ ΜΑΝΤΖΟΥΛΑ  ΜΑΡΙΑ

ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣΟΔΟΣ: ΣΚΑΛΙΣΤΗΡΗ 12
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 11253
ΔΗΜΟΣ: ΑΘΗΝΑ
ΝΟΜΟΣ: ΑΤΤΙΚΗΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2108672626 / 6930665771