ΝΙΚΟΛΑΟΣ  ΚΩΣΤΑΚΟΣ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣΟΔΟΣ: ΑΝΘΕΩΝ 16
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 14235
ΔΗΜΟΣ: ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
ΝΟΜΟΣ: ΑΤΤΙΚΗΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2102750901Located in: ΠΑΘΟΛΟΓΟΙ