ΚΑΠΑΤΣΩΛΟΣ  ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣΟΔΟΣ: ΒΑΣ.ΟΛΓΑΣ 18
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 19400
ΔΗΜΟΣ: ΚΟΡΩΠΙ
ΝΟΜΟΣ: ΑΤΤΙΚΗΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2130415058