ΜΑΡΚΕΣΙΝΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗΟΔΟΣ: ΚΩΣΤΗ ΠΑΛΑΜΑ 105
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 18452
ΔΗΜΟΣ: ΝΙΚΑΙΑ
ΝΟΜΟΣ: ΑΤΤΙΚΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2104955048