ΤΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΟΣ ΗΠΑΤΟΛΟΓΟΣΟΔΟΣ: ΑΛ. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 21
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: ΑΛ. ΠΑΠΑΝΑ
ΔΗΜΟΣ: ΘΕΡΜΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΝΟΜΟΣ: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2310462422