ΜΠΑΖΙΛΗ  ΜΙΧΑΗΛ

ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣΟΔΟΣ: ΔΙΓΕΝΗ 17
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 16673
ΔΗΜΟΣ: ΒΟΥΛΑ
ΝΟΜΟΣ: ΑΤΤΙΚΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2108994914