ΧΡΗΣΤΑΚΗ  ΗΛΙΑΝΑ

ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣΟΔΟΣ: ΒΟΥΤΥΡΑ 20-22
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 11145
ΔΗΜΟΣ: ΑΘΗΝΑ
ΝΟΜΟΣ: ΑΤΤΙΚΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2110183619