ΣΤΑΜΕΛΟΥ  ΑΘΑΝΑΣΙΑ

ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΟΣΟΔΟΣ: ΟΜΗΡΟΥ 55
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 17121
ΔΗΜΟΣ: ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ
ΝΟΜΟΣ: ΑΤΤΙΚΗΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2114077280