ΖΕΡΒΑΣ  ΣΩΤΗΡΙΟΣ

ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ



ΟΔΟΣ: 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ 41-43
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 12132
ΔΗΜΟΣ: ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
ΝΟΜΟΣ: ΑΤΤΙΚΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6977120412