ΣΔΟΓΓΟΥ  ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ

ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣΟΔΟΣ: Λ.ΚΗΦΙΣΙΑΣ 102
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 11526
ΔΗΜΟΣ: ΑΘΗΝΑ
ΝΟΜΟΣ: ΑΤΤΙΚΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2106982991