ΧΑΡΙΤΟΣ  ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ

ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣΟΔΟΣ: ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 18
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 17122
ΔΗΜΟΣ: ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ
ΝΟΜΟΣ: ΑΤΤΙΚΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2109319323