ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΥ  ΚΥΡΙΑΚΗ

ΝΕΦΡΟΛΟΓΟΣΟΔΟΣ: ΒΑΣΙΛΗΣΣΗΣ ΣΟΦΙΑΣ 102Α
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 11528
ΔΗΜΟΣ: ΑΘΗΝΑ
ΝΟΜΟΣ: ΑΤΤΙΚΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2106133637