ΓΕΩΡΓΑΛΑΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΟΣΟΔΟΣ: ΠΙΝΔΟΥ 56
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 15235
ΔΗΜΟΣ: ΒΡΗΛΙΣΣΙΑ
ΝΟΜΟΣ: ΑΤΤΙΚΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2130327147