ΜΙΧΑΗΛ  ΟΘΩΝ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣΟΔΟΣ: ΔΑΒΑΚΗ 50
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 17672
ΔΗΜΟΣ: ΚΑΛΛΙΘΕΑ
ΝΟΜΟΣ: ΑΤΤΙΚΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2109520070