ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ  ΚΟΣΜΑΣ

ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΟΣΟΔΟΣ: ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ 55
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 19002
ΔΗΜΟΣ: ΠΑΙΑΝΙΑ
ΝΟΜΟΣ: ΑΤΤΙΚΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2106029006