ΓΕΩΡΓΕΛΛΗ  ΚΛΑΙΡΗ

ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗΟΔΟΣ: ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ & ΧΡΥΣΟΜΑΛΛΟΥΣΗΣ ΓΩΝΙΑ
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 81100
ΔΗΜΟΣ: ΜΥΤΙΛΗΝΗ
ΝΟΜΟΣ: ΛΕΣΒΟΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2251025230