ΤΣΑΠΤΣΙΝΟΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΑΛΛΕΡΓΙΟΛΟΓΟΣΟΔΟΣ: 2ΑΣ ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ 26
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 18535
ΔΗΜΟΣ: ΠΕΙΡΑΙΑΣ
ΝΟΜΟΣ: ΠΕΙΡΑΙΑΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2104183222