ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ  ΑΜΑΛΙΑ

ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΟΣ



ΟΔΟΣ: ΛΟΥΚΙΑΝΟΥ 18
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 10675
ΔΗΜΟΣ: ΑΘΗΝΑ
ΝΟΜΟΣ: ΑΤΤΙΚΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2107233235