ΚΥΡΑΤΣΑΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ

ΟΥΡΟΛΟΓΟΣΟΔΟΣ: ΚΩΣΤΑ ΒΑΡΝΑΛΗ 15
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 14231
ΔΗΜΟΣ: ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ
ΝΟΜΟΣ: ΑΤΤΙΚΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2102710719Located in: ΟΥΡΟΛΟΓΟΙ