ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ  ΑΜΑΛΙΑ

ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΟΣΟΔΟΣ: ΚΩΣΤΑ ΒΑΡΝΑΛΗ 15
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 14231
ΔΗΜΟΣ: ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2102710719