ΚΡΙΚΟΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣΟΔΟΣ: ΤΙΤΑΝΩΝ 26
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 16777
ΔΗΜΟΣ: ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2109966381Located in: ΠΑΘΟΛΟΓΟΙ