ΚΟΝΤΟΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣΟΔΟΣ: ΚΑΝΑΡΗ 9
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 10671
ΔΗΜΟΣ: ΚΟΛΩΝΑΚΙ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2103605794