ΠΟΡΤΙΝΟΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣΟΔΟΣ: ΛΕΩΦ. ΛΑΥΡΙΟΥ 150
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 19002
ΔΗΜΟΣ: ΠΑΙΑΝΙΑ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2106646006