ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ  ΚΕΛΛΥ

ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣΟΔΟΣ: ΓΑΛΛΙΑΣ 27
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 38221
ΔΗΜΟΣ: ΒΟΛΟΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2421039476