ΚΟΝΑΚΑ  ΜΑΡΙΑ

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΟΣΟΔΟΣ: ΓΥΜΝΑΣΙΑΡΧΟΥ ΜΙΚΡΟΥ 2
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 54250
ΔΗΜΟΣ: ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2310318545