ΧΑΤΖΗΔΑΡΕΛΛΗΣ  ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΥΡΟΛΟΓΟΣΟΔΟΣ: ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΗ 92
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 15232
ΔΗΜΟΣ: ΧΑΛΑΝΔΡΙ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2106891346