ΖΑΒΙΤΣΑΝΟΣ  ΣΠΥΡΙΔΩΝ

ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣΟΔΟΣ: ΕΠΤΑΠΥΡΓΙΟΥ 17
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 11476
ΔΗΜΟΣ: ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2106433243