ΣΑΟΥΛΗ  ΖΩΗ

ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΟΣΟΔΟΣ: ΕΡΜΟΥ 36
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 54623
ΔΗΜΟΣ: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2310282558