ΔΙΟΝΥΣΙΩΤΗΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ

ΦΥΣΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΟΔΟΣ: 28ου Συντ.Πεζικού 11
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 53200
ΔΗΜΟΣ: ΑΜΥΝΤΑΙΟ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2386500689Located in: ΦΥΣΙΑΤΡΟΙ