ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣΟΔΟΣ: ΒΟΓΑΤΣΙΚΟΥ 14
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 54622
ΔΗΜΟΣ: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2310260096