ΣΥΓΚΟΥΝΑΣ  ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΟΣΟΔΟΣ: ΖΑΛΟΓΓΟΥ 62
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 48100
ΔΗΜΟΣ: ΠΡΕΒΕΖΑ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2682300476