ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΟΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΟΣΟΔΟΣ: ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 108
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 56224
ΔΗΜΟΣ: ΕΥΟΣΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2310559099