ΓΚΟΝΗ  ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ

ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΟΣ ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΟΣΟΔΟΣ: Φίλωνος & Κάδμου 1
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 32100
ΔΗΜΟΣ: ΛΙΒΑΔΕΙΑ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2261022720