ΜΙΧΑΗΛΟΠΟΥΛΟΣ  ΠΑΥΛΟΣ

ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΟΣ ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΟΣΟΔΟΣ: ΕΓΝΑΤΙΑ 95
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 54635
ΔΗΜΟΣ: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΝΟΜΟΣ: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2310237337