ΓΙΑΛΒΑΛΗΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ



ΟΔΟΣ: ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 9-11
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 15234
ΔΗΜΟΣ: ΧΑΛΑΝΔΡΙ
ΝΟΜΟΣ: ΑΤΤΙΚΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2106835741