ΤΣΟΛΠΑΚΗΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣΟΔΟΣ: ΜΠΑΦΡΑΣ 10
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 58100
ΔΗΜΟΣ: ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2382082661