ΜΑΝΙΟΠΟΥΛΟΣ  ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣΟΔΟΣ: ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 90
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 11471
ΔΗΜΟΣ: ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2103639037