ΚΟΛΥΜΠΙΑΝΚΗΣ  ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣΟΔΟΣ: ΑΓΙΑΣ ΛΑΥΡΑΣ 111
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 11141
ΔΗΜΟΣ: ΑΝΩ ΠΑΤΗΣΙΑ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2130285890