ΒΑΡΔΙΑΜΠΑΣΗΣ  ΑΝΔΡΕΑΣ

ΨΥΧΙΑΤΡΟΣΟΔΟΣ: ΜΑΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ 10
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 71303
ΔΗΜΟΣ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗ
ΝΟΜΟΣ: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6976001334Located in: ΨΥΧΙΑΤΡΟΙ