ΝΤΑΒΕΛΟΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΙΑΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣΟΔΟΣ: ΜΑΥΡΟΚΟΡΔΑΤΟΥ 17
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 17235
ΔΗΜΟΣ: ΔΑΦΝΗ
ΝΟΜΟΣ: ΑΤΤΙΚΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6946982442