ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ  ΞΕΝΙΑ

ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΟΣ ΗΠΑΤΟΛΟΓΟΣΟΔΟΣ: ΛΕΩΦ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ 81
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 11474
ΔΗΜΟΣ: ΑΘΗΝΑ
ΝΟΜΟΣ: ΑΤΤΙΚΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2106450548