ΔΡΙΚΟΣ  ΓΙΑΝΝΗΣ

ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΟΣ ΗΠΑΤΟΛΟΓΟΣΟΔΟΣ: ΛΕΩΦ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 130
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 11744
ΔΗΜΟΣ: ΑΘΗΝΑ
ΝΟΜΟΣ: ΑΤΤΙΚΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2109022300