ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣΟΔΟΣ: Σ. ΜΕΡΚΟΥΡΗ 39
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 11634
ΔΗΜΟΣ: ΠΑΓΚΡΑΤΙ
ΝΟΜΟΣ: ΑΤΤΙΚΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2017242769