ΔΟΥΡΟΥ  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣΟΔΟΣ: ΣΟΥΛΙΟΥ 142
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 17342
ΔΗΜΟΣ: ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΝΟΜΟΣ: ΑΤΤΙΚΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2109934222