ΝΙΚΗΤΙΑΔΗΣΝΙΚΗΤΑΣ  ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

ΠΑΘΟΛΟΓΟΣΟΔΟΣ: ΚΑΝΘΑΡΟΥ 17
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 18536
ΔΗΜΟΣ: ΠΕΙΡΑΙΑΣ
ΝΟΜΟΣ: ΑΤΤΙΚΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2104538550Located in: ΠΑΘΟΛΟΓΟΙ